Sporing

Når bilen er ferdigprodusert er man selvsagt nysgjerrig på HVOR den befinner seg. På nettsiden til Tesla oppgis statusen etter hvert med Din Tesla har blitt bygget og er i Transitt fra Fremont-fabrikken vår til havnen i USA uten at en får vite noe mer konkret. Neste statusoppdatering er Din Tesla er ankommet havnen i Europa. Din Tesla vil snart være i transitt til leveringsstedet. Dette er fortsatt lite konkret, MEN en kan prøve å finne ut litt mer. Tesla bruker rederiet UECC for å frakte bilene til Norge (Drammen). Ved hjelp av UECCs sporingstjeneste og understellsnummeret (som en finner under «My Tesla» på http://tesla.com) kan man finne ut om / når bilen har blitt lastet ombord skipet til Drammen og om den eventuelt alt er kommet fram til Norge. I vårt tilfelle ringte Tesla Delivery to dager etter at bilen var ankommet Drammen for å informere om leveringstdato som var planlagt ca. to uker seinere.